Eğitimde Farklılıklarımız

3.jpg

Akademik Yaratıcılık Eğitimi

Öğrencilerimizin sindirilmiş bilgileri üretmek için nasıl etkili kullanabilecekleriyle ilgili yönlendirildiği sistemdir. Öğrencilerimiz yurt içinde ve yurt dışında çeşitli projelere katılarak yaratıcılıklarını bir üst seviyeye taşıyacaklardır. Böylelikle akademik bilgileri yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemiyle pekiştirme fırsatı bulacaklardır. Öncü eğitim sisteminin amacı yaratıcılık özelliği kazandırmaktır. Akademik yaratıcılık sosyal hayatın her alanında yeni, değerli ve işlevsel ürünler ortaya çıkarma işidir.