Eğitimde Farklılıklarımız

2.jpg

Kendine Yeterlik Eğitimi

Öncü Anlayışına göre günümüz eğitim sisteminde karşımıza çıkan büyük eksikliklerden biri de kişisel bakım ve kendine yeterlik eğitimi eksikliğidir. Kişisel hijyen, kişisel düzen, sağlıklı beslenme, beden farkındalığı, cinsiyet farkındalığı gibi konular eğitimin hiçbir aşamasında çocuklarımıza verilmemektedir. Öncü Eğitim Anlayışı bu alanda bir müfredat oluşturmuş ve eğitiminin içine katmış tek anlayıştır.