top of page

Eğitimde Farklılıklarımız

OncuKoleji_Kurumsal_v3_conv-01.png
er.jpg

Analitik Düşünme Eğitimi

Öncü eğitim anlayışı soyut düşünebilme özelliği kazandırarak öğrencilerde yaşıtlarından farklı, önder bir bakış açısı hedefler. Çözümlemeli düşünebilme becerisi kazanan her birey akademik başarısını artırırken hayatını düzenlemede aktif bir rol alacaktır. Analitik düşünmeyi alışkanlık haline getiren öğrencilerimiz kendi zihni dışında etrafındakilerin de zihnini dönüştürecektir. Soyuttan soyuta ulaşabilen bir zihin ise üreticilik, yaratıcılık özelliklerini rahatlıkla kullanabilecektir.

bottom of page