Eğitimde Farklılıklarımız

1.jpg

Sorumluluk Alma Ve

Duyma Eğitimi

Öncü anlayışı, öğrencilerinin sorumluluk alan ve sorumluluk duyan bireyler olarak yetişmesini amaçlar. Öğrencilere vicdanlarından başlayarak çevrelerindeki canlı-cansız her şeye karşı kendilerini sorumlu hissetmeleri ve gerektiğinde sorumluluk alabilmeleri pratik uygulamalarla öğretilir. Böylelikle toplumsal hayatımıza empati yeteneği güçlü, yaratıcı, bireyler kazandırılmış olur.