top of page

Eğitimde Farklılıklarımız

OncuKoleji_Kurumsal_v3_conv-01.png
9.jpg

Temellendirme Eğitimi

Öncü eğitim sisteminin özgün yöntemlerinden biri de temellendirme eğitimidir. Bu eğitim iki bölümden oluşup öğrencimizin lise hayatı boyunca devam eder.

 

  1. Akademik temellendirme: Sindirilmiş bilginin oluşması ve kalıcı olması için 9.sınıftan 12.sınıfa kadar her sınıf düzeyinde eğitimin, bir zincirin halkaları gibi an merkezinde dün ve yarını birleştirip üç ihtiyacı bir anda giderecek şekilde planlanmasıdır. Örneğin; 10. sınıf öğrencisinin bir ayağı 9.sınıfta bir ayağı 11.sınıfta gövdesi de 10.sınıfta şeklinde düşünülür ve eğitim buna göre verilir.

  2. Bireysel temellendirme: Öğrencimizin öncü eğitim sistemine bedensel ve ruhsal olarak hazırlanması amacına yöneliktir. Öğrencimizin; görme, işitme, koklama ve benzeri bedensel yetilerinin kontrolü, bunların hangi oranda kullanılabildiğinin saptanması, öğrencimizin eğitim hayatını etkileyebilecek herhangi bir bedensel probleminin olup olmadığının belirlenmesi, bedensel tanıma adını alır.

“Öncü kendini tanıma yöntemi” ile öğrencimizin benlik algısının oluşması ruhsal açıdan “niçinlerle” kendine kavuşması hedeflenir. Kavuşması da psikolojik tanıma adını alır.

 

Böylelikle öğrenci artılarını ve eksilerini bilen kendini kontrol ve geliştirme özelliklerini kazanmış bir birey olarak Öncü eğitim sistemine hazırlanmış hale gelir.

bottom of page