top of page

Eğitimde Farklılıklarımız

OncuKoleji_Kurumsal_v3_conv-01.png
4.jpg

Toplumsal Yaşama Uyum Eğitimi

Kendini ifade etmede yeterli becerileri edinmiş olan öğrencilerin sosyal yeterliliklerini de aynı ölçüde geliştirerek toplumsal yaşama uyum sağlaması ve katkıda bulunması Öncü anlayışının bir diğer amacıdır. İnsanların birbirinden hızla uzaklaştığı günümüz toplumunda diğer insanlarla ölçülü sevgi bağları kurmuş, paylaşımcı Öncü bireyler yetiştirmek toplumumuza borcumuzdur. Öncü kardeşliği uygulaması, öğrencilerimizin bu özelliği kazanmasında kullandığımız bize özgü bir yöntemdir.

bottom of page