top of page

Sorumlu Matematik Koçu

OncuKoleji_Kurumsal_v3_conv-01.png

Bu sistem ile hedefimiz, matematik dersini çocuklarımız açısından bir tabu ders olmaktan çıkartmaktır. Matematik bilmek, yapabilmek üniversite sınavlarında başarıyı arttırırken sosyal hayatta da çocuklarımıza analitik düşünebilme , sorgulayıcı bakış açısı kazandırabilme özellikleri kazandıracaktır.

               

12. sınıfta okuyan her öğrencimizin kendine özel bir matematik öğretmeni tüm yıl boyunca öğrencisini matematik adına takip eder, yönlendirmeler yapar, eksiklerin tespiti ve giderilmesinde öğrenciye rehberlik eder. Bu sistemin amacı matematik branşına dair yaşanabilecek zorlukların üstesinden gelme becerisini çocuklara aşılamaktır.

bottom of page