top of page

Rehberlik Hizmetleri

OncuKoleji_Kurumsal_v3_conv-01.png

       Okulumuz rehberlik anlayışı öğrencilerimizin içinde bulunduğu gelişim dönemini odak alarak her kademe ve yaş için merkezini birey temelli belirler. İyi bir eğitim hayatı, iyi sosyal ilişkilerle iyi toplumsal becerilerle tamamlandığında öğrencilerimiz kendini gerçekleştirme basamaklarını mutlu birer birey olarak tırmanacaktır. Okulumuz rehberlik anlayışı bireysel danışma temelli olup mesleki rehberlik, eğitsel rehberlik, önleyici rehberlik, çare bulucu rehberlik yelpazesinde ilerler.

       Öncü rehberlik anlayışı öğrencilerinin özgür, dokunulmaz, sınırları ihlal edilmemesi gereken bireyler olarak görür. Amacımız kendi sınırlarını çizebilmiş ama bu sınırları sosyal bir duvar haline getirmemiş özgür bireyler yetiştirmektir.

Mesleki Rehberlik
fnhwix.TCR3418.Scribble-Strght-Brdr-Clrf

Bireyin kendini tanıması ile başlayıp bireysel özellikleri ile mesleki özellikleri tanıyıp örtüştürdüğü bir süreçtir. Rehberlik servisi bu noktada öğrencilere çeşitli deneyimlerle mesleklerin özelliklerini tanıtır. Ailenin de işin içine katıldığı bu süreç araştırma-keşfetme sürecinden karar verme sürecine geçişi en sağlıklı şekilde gerçekleştirmeyi amaçlar.

Önleyici Rehberlik
fnhwix.TCR3418.Scribble-Strght-Brdr-Clrf

Öncü anlayışının temel ilkelerinden biri olan öngörebilme becerisini rehberlik anlayışımıza da temel kabul ediyoruz. Yaşanması muhtemel sorunları iyi bir gözlem ve irdeleme süreciyle tespit edip sorun ortaya çıkmadan müdahale etmenin eğitim yaşantısına pozitif katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Uyum Sağlayıcı Rehberlik
fnhwix.TCR3418.Scribble-Strght-Brdr-Clrf

Öğrencilerin çevrelerine kolay adapte olmaları için yürütülen çalışmalardır. Çocuklarımızın uyum sorunlarını tespit etmek ve bunu gidermek için Öncü Rehberlik Servisi olarak bireysel farklılıklar odaklı bir yaklaşım benimseyip problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

İyileştirici Rehberlik
fnhwix.TCR3418.Scribble-Strght-Brdr-Clrf

Öğrencilerin çevrelerine kolay adapte olmaları için yürütülen çalışmalardır. Çocuklarımızın uyum sorunlarını tespit etmek ve bunu gidermek için Öncü Rehberlik Servisi olarak bireysel farklılıklar odaklı bir yaklaşım benimseyip problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

bottom of page