top of page

Sorumlu Öğretmenlik

OncuKoleji_Kurumsal_v3_conv-01.png

Sorumlu öğretmenlik, okul içinde öğrencinin sorunlarına, taleplerine, ihtiyaçlarına hızlıca cevap verebilmeyi ve kalıcı çözümler getirmeyi amaçlar.

Sorumlu öğretmen, öğrencisinin öğrenme stilini, genel kişilik özelliklerini ve özel hayatı ile ilgili pek çok bilgiyi öğrenci ile sıkı bir iletişim kurarak edinir. Bu bilgileri diğer branş öğretmenleriyle paylaşır.

 

Sorumlu olduğu sınıftaki öğrencilerin sene başından sene sonuna kadar gösterdiği başarı grafiğini, öğrencisinin ruh halini, ev ve okuldaki problemlerini, beslenme alışkanlıklarını dahi takip eder.

Hafta içinde öğrencileri ile ilgili olan gözlemlerini, öğrencisinin ders içerisindeki genel tutumunu, ödev yapıp yapmadığını, diğer öğretmenlerle görüşerek sorumlu öğretmen raporuna her hafta düzenli olarak aktarır. Böylelikle öğrenci-okul-veli iletişimine güncel bilgi akışı sağlar.

Sorumlu olduğu öğrencilerin okuldaki hal ve hareketlerini, okula giriş çıkış saatlerini takip eder. Her öğrenci, okuldan ayrılırken sorumlu öğretmeninden izin alır.

Haftalık olarak ödev verir, verdiği ödevlerin kontrolünü yapmak ve motivasyon için öğrencileriyle ve diğer branş öğretmenleriyle bir araya gelir.

Verilen ödevlerin kontrolü dersin branş öğretmeni tarafından yapılır, sorumlu öğretmen de kendi öğrencisi ile ilgili ödev takibini dersin branş öğretmeninden muhakkak alır.Sorumlu öğretmen, yapılmayan veya eksik kalan ödevleri bitirilmek üzere yeniden düzenler, sorumlu idareciye bildirilir ve branş öğretmeninden ödevin takibini yapmaya devam eder.

Öğrencinin genel hedefine ulaşması için küçük hedefler belirler. Yapılan deneme sınavlarını ve öğrencisinin performansını yakından takip eder. Bir problem olması halinde öğrencinin başvuracağı ilk kişi sorumlu öğretmenidir.

Haftalık sorumlu öğretmen toplantısına hazırlıklarını yaparak katılır.

bottom of page